وقتی که شدیدا تحت فشار کاری هستید، ممکن است بخواهید قدری به خودتان استراحت دهید و مشغول انجام کارهای متفرقه با کامپیوتر اداره شوید، تا کمی از بی حوصلگی تان بکاهید. خب در این وضعیت بدترین چیز یک همکار فضول است که هی دور و برتان بالا و پایین می پرد تا از کارتان سر در بیاورد و زیرآب تان را پیش رئیس بزند. خب، راه حل چیست؟ سریعا با مشت روی دکمه احضار هالک بکوبید!

این گجت کوچک که با کابل USB به کامپیوتر وصل می شود، سه تم مختلف صوتی فیلم هالک را همراه با عکسهای آن به همراه دارد که با کوبیدن بر روی دکمه فعال می شوند و دیگر هیچ چیزی از صفحه مانیتور شما و کارهایی که انجام می دادید دیده نمی شود. البته استفاده از آن برای نشان دادن ناراحتی خود از کار همکارتان و یا تسکین عصبانیت تان بد نیست.

برای کسانی هم که دچار معضل خود قهرمان بینی هستند دو مدل دیگر از این ابزار با تم مرد عنکبوتی و مرد آهنی نیز تولید شده است. پس بهتر است به میز بیچاره رحم کنید و مشت تان را بر روی این دکمه بکوبید؛ قبل از آنکه از عصبانیت تبدیل به هالک شوید!