هنگام قایق سواری بود که گوشی موبایل آقای «شیاتل» از دستش افتاد و به درون دریا افتاد. او فکر کرد که گوشی اش را برای همیشه از دست داده. اما یک هفته بعد گوشی غرق شده با دوست آقای شیاتل تماس گرفت.

معلوم شد که یک ماهی یازده کیلویی گوشی نوکیا 1600 را خورده است. اما بخت با ماهی بیچاره یار نبوده و هفت روز بعد توسط یک ماهیگیر صید شده است. ماهیگیر بعد از باز کردن شکم ماهی متوجه می شود که یک گوشی موبایل درون آن قرار دارد. سیم کارت را بیرون می آورد و روی یک گوشی دیگر قرار می دهد و با یکی از شماره تلفن های ذخیره شده روی سیم کارت تماس می گیرد.

و به این شکل آقای شیاتل به سیم کارت و گوشی قدیمی خودش می رسد. جالب اینجا است که این گوشی بعد از خشک شدن هنوز کار می کند.  
باید به جان سختی نوکیا 1600 تبریک گفت چرا که یک هفته بدون اکسیژن و غذا در زیر آب زنده مانده.

سوالی که برای من پیش آمده این است که یک ماهی چه دلیلی برای خوردن گوشی موبایل دارد؟ تماس با دوستان و آشنایان یا دشمنی با نوکیا؟

 
عکس چهار نفره از چپ به راست: ماهیگیر - نوکیا 1600 - ماهی ... - آقای شیاتل