نقاشی و رنگ کردن تخم مرغ سنتی دیرینه است که از دیر باز مخصوصا در ایام سال نو برای تزیین سفره هفت سین بین ایرانیان رواج داشته است. مواد لازم: چند عدد تخم مرغ, قلم مو های ظریف و چند رنگ متفاوت گواش.


یک فرد مبتکر البته غیر ایرانی تصمیم گرفت تا تخم مرغ