اکثر اوقات نابینایان می توانند اجسام را از طریق لمس کردن و مواد غذایی را از طریق چشیدن و یا بوییدن از یکدیگر تشخیص دهند. اما این نوع تست برای مواردی که تشابهات زیادی بین اجسام و مواد وجود دارد کاربردی نیست و همچنین می تواند خطراتی را هم برای آن ها داشته باشد.

خانم دنی لوو، یک دستگاه پرینتر خط بریل را برای مرتفع کردن مشکل نابینایان طراحی کرده است. این دستگاه که Embossing Braille نام دارد مجهز به یک میکروفن است که می تواند با تشخیص کلماتی که می شنود، آنها را با خط بریل بر روی برچسبی با ابعاد 50×25 میلیمتر تایپ کند.

از موارد استفاده این برچسب ها برای الصاق بر روی شیشه حاوی شربت ها، محلول ها، انواع قرص ها و داروهای شبیه به هم می توان نام برد. همچنین نابینایان می توانند برای فایل ها و کتابخانه و مجموعه سی دی های خود نیز برچسب تهیه کرده و به آنها نظمی زیبا ببخشند.

با وجود کاربردی بودن این ابزار، هنوز از قیمت تمام شده و زمان ورود آن به بازار خبری در دسترس نیست.