این شطرنج بر اساس فیلم جنگ ستارگان ساخته شده است. تمام نفراتی که در این مجموعه مشاهده می کنید تماما الگو برداری شده از این فیلم است که در نوع خود جالب به نظر می رسد .

دوستان نظر شما در این مورد چیه ...