شاید شما جزء افرادی باشید که دوست دارید هر چند وقت یکبار زیر دوش آب گرم بروید و از یک طرف به علت کمبود آب از این مسئله عزاب وجدان می گیرید.

این وسیله قوس مانندی که در تصویر مشاهده می کنید یک دوش هوشمند است. به وسیله این دستگاه  دیگر نگران مصرف آب نخواهید بود.

 این وسیله آبی را که شما برای دوش گرفتن مصرف می کنید دوباره مکش کرده و آن را به صورت آب گرم و تمیز برای استفاده مجدد شما آماده میکند.