قبلا موس های زیادی در شکل ها و طرح های مختلف دیده اید که هر کدام دارای ظاهری خاصی بوده اند . اما اینبار موسی که انسان را یاد شست و شو می اندازد.

این موسی که در تصویر مشاهده می کنید جوری ساخته شده است که فرد را به یاد صابون بیندازد و  بودن صابون را در دست القاء کند . هنوز معلوم نیست طراح چه منظوری از ساخت این موس داشته است . اما به نظر بنده طرف حتما عقده صابون داشته و به همین خاطر اینو ساخته ... شوخی کردم این موس می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد و به درد شرکت هایی که در تولید صابون فعالیت می کنند باشد.