این چراغ از اون چراغاست که آدمو به یاد صحنه اعدام می ندازه .

چراغی که در تصویر مشاهده می کنید ساخته شده توسط Ji-youn Kim  است و به دو شکل کارایی دارد یکی به صورت آویزان و دیگری به صورت اتصال به دیوار

نمی دونم  Ji-youn Kim چه منظوری از ساخت این چنین چراغی داشته اما اگه من یکی از این چراغارو خریداری کنم حتما اونو به دیوار وصل می کنم و از آویزان کردن آن جدا خودداری میکنم.

 شما چطور ، از این طناب دار نمی ترسید؟