تا حالا شده دوست داشته باشید برای طی کردن مسیری هر چند کوتاه از وسیله ای استفاده کنید؟

این وسیله ای که در تصویر مشاهده می کنید ( هوندا U3-X ) برای همین منظور ساخته شده است دیگر نیازی نیست به صورت پیاده مسیری را طی کنید هوندا U3 شما را به هر کجا که دوست داشتید می رساند.

هوندا U3-X که به شکل هشت انگلیسی ساخته شده است از فناوری کنترل تعادل برای سوار بهره می گیرد به این صورت که برای کنترل سرعت و جهت و همچنین حفظ تعال در جلو و عقب رفتن و یک وری روی آن سوار شدن استفاده میکند.

از قیمت و زمان فروش آن خبری در دسترس نیست.