یکی از عوامل مهم در ایمنی آتشنشانان وجود مسیر یاب برای آتشنشان است به این صورت که وقتی آتشنشان برای خاموش کردن حریق به محلی وارد می شود برای نشان دادن مسیر برگشتی که قبلا از آن مسیر آماده و همچنین در صورت بروز حادثه برای آتشنشان در حال اطفاء حریق ، بتوانند همکاران وی شخص را پیدا کنند.

چکمه های نجات دهنده ای  که در تصویر مشاهده می کنید همین عمل مسیریاب را انجام می دهد. در قسمت پشت ساق چکمه ها محفظه ای قرار دارد که توسط مایه نورانی مثل نور شبتاب پر شده است که با هر بار قدم آتشنشان مقداری از آن مایع بر روی کف چکمه تزریق می شود و باعث ایجاد رد پای نورانی در کف محل می شود.