این چراغ شیک پوش که طراحان آن Ramei Keum است خود را به شکل پیراهن لباس رسمی در آورده است. مواد استفاده شده در این چراغ شب فولاد ضد زنگ و پودر جلا است این چراغ بسیار موشکافانه ، دقیق و استراتژیک ساخته شده و زیبایی خاصی دارد.

به نظر شما از این چراغ شب در کجا می توان استفاده کرد؟