تراکتورها یکی از اصلی ترین لوازم مورد استفاده کشاورز است که به دلیل کارایی که دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

این تراکتوری که در تصویر مشاهده می کنید از لحاظ ایمنی و راحتی کار نسبت به دیگر تراکتور های ساخته شده از کارایی بهتری برخوردار است. تایر های این تراکتور برجستگی بیشتری نسبت به سایر تراکتور ها دارد که باعث محکم شدن آن در سطح زمین میشود. از لحاظ ظاهری نیز این تراکتور زیبایی خاصی دارد.

طراح : Vipin George