این نشان تاکسی سبز که می تواند در آینده نزدیک مورد استفاده تاکسی ها قرار بگیرد، روشنایی خود را از انرژی باد و توسط فنی که بر روی آن قرار دارد تامین می شود.

 با این وسیله دیگر نیازی به سیم کشی از باطری ماشین برای تامین روشنایی آن نیست.

 

طراحان : Xi Ouyang, Yuanbiao Jin, Yao Sun  و  Yelu Liu  

مطالب مرتبط : داخل ماشین هم پیتزا بپزید !