حتما برای شما هم پیش آمده برای اتصال وسایل برقی خود مثل کامپیوتر ، موبایل و ... با کمبود خروجی برق مواجه شوید. در این موقع وجود این پریزهای مدرن می تواند مشکل شما را حل کند.

این پریز برق چند بعدی که طراحی شده توسط استودیو هنری Lebedev است طوری ساخته شده که بر روی دیوار به صورت مخفی مشاهده شده و تنها یک خروجی آن قابل مشاهده است. 

هنگام استفاده از چند خروجی در این پریز تنها با فشار یک دکمه در قسمت بالایی آن ، این خروجی مدرن تبدیل به پنج خروجی برای استفاده بیشتر وسایل الکترونیکی می شود.

با وجود این پریزها می توانیم راحت تر از وسایل برقی استفاده بکنیم.

طراح : استودیو هنری Lebedev 

 

مطالب مرتبط : پریز برق شاخ دار ، پریزی با امکان قطع و وصل برق ، کلید دو حالته برای قطع برق