این شیر آب به صورت تخت و براق ساخته شده است. تنظیم دما در این شیر آب توسط حسگرهای لمسی که بر روی بدنه آن قرار دارد صورت گرفته و تنها با قرار دادن انگشت خود ، و بالا و پایین کردن می توانید دمای آن به صورت تصویری مشخص کنید.

همچنین تنظیم فشار آب و کنترل های دیگر این شیر آب در قسمت بالایی آن قرار دارد. 

 

طراح : Jordan Tomnuk

 

مطالب مرتبط : شیر آب مجهز به تکنولوژی تشخیص چهره  ، شیرهای آبی متفاوت