مطالب مرتبط : زبان فارسی به سرویس ترجمه گوگل اضافه شد  ، استخدام بز به جای استفاده از ماشین چمن زنی توسط گوگل ، نیویورک را در گوگل ارث ببینید  ، گوگل قابلیت جستجوی صوتی را به آیفون اضافه کرد