در اینجا در نظر داریم مجموعه انتخابی از وسایل ساخته شده توسط مبتکاران خلاقی از سراسر دنیا را به شما نشان دهیم که بسیار جالب و کاربردی هستند.

قالب یخ به شکل کشتی

 

همزن شربت

 

قالب یخ به شکل دندان

 

پاگیر جلوی در

 

جا کلیدی

 

گیره کاغذ

 

متکای زیر قاشق موقع پخت و پز


 

ساخت کاسه هایی به شکل حالت قطره ریخته شیر یا دوغ


ادویه نمکدان نصفه


 

mp3 player به شکل نوار کاست


جا خلال دندانی به شکل دندان


 

برسی برای تمیز کردن و سرگرمی

 

اسپیکرهایی به شکل هدفون


 

مگس کشی به شکل کلید دلت کیبورد

 

کیفی به شکل نوار کاست

 

مطالب مرتبط : گجت هایی جالب و خلاقانه برای آشپزخانه شما