امروز میخواهیم به ژاپن سفر کرده و از کفش های خلاقانه Masaya Hashimoto بازدید کنیم که به گفته خود ایشان می توان با این کفش ها و نوع طراحیشان راحت تر و با ثبات بیشتر راه رفته و حرکت کنیم.

اگر امکان استفاده از کارتهای پی پال و مشابه را دارید می توانید به لینک Masaya Hashimoto مراجعه کرده و اقدام به ثبت سفارش این نوع کفش ها بکنید.