حتما همه شما روزهای کودکیتان را به خاطر دارید. زمانی که پشت میز غذا می خواستید هر چه سریع تر غذایتان را تمام کنید و به سراغ بازی بروید. درست همین جا بود که صدای پدر یا مادر بلند می شد که " لقمه ها را نجویده، قورت نده! "

از آن جا که این مشکل والدین برای متقاعد کردن کودکانشان به جویدن بهتر غذا همچنان پا برجاست،  دانشمندان ژاپنی دست به اختراع وسیله ای زده اند که با آن می توان تعداد دفعاتی که کودک غذا را می جود شمرد. این دستگاه نه چندان کوچک برای ترغیب کودک به جویدن، بعد از هر 30 بار گاز گرفتن تولید صدا می کند. سنسوری که درون این وسیله قرار دارد40 گرم وزن دارد و وزن خود دستگاه 148 گرم می باشد. 3 باتری در درون این گجت قرار می گیرد که  برای 30 ساعت فعالیت کافی می باشد. این وسیله در دو سایز مختلف موجود می باشد و قیمت آن 110 دلار است. به نظر من آدم باید خیلی بیکار و وسواسی باشد که تعداد جویدن های یک نفر را حساب کند.