همه ما می خواهیم زندگی خلاقانه و سازنده ای داشته باشیم، اما واقعا اینگونه زندگی کردن می تواند برای ما چالش برانگیز باشد. نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که خلاقانه  زندگی  کردن  بیش از  اینکه شبیه به هر چیزی باشد شبیه به عادت است، و همراه هر عادتی قوانین خاصی وجود دارد که با دنبال کردن آنها می توانید سفت و سخت به آن عادت بچسبید.


اگر مایلید که زندگی خلاقانه ای داشته باشید، این ۱۵ قانون را در تونیو دنبال کرده و توجه کنید تا به این نتیجه و تجربه برسید که راه رسیدن به خلاقیت و نو آوری راه چندان سختی نیست بلکه باید راه ها و مسیرها را بشناسیم و  فرمول های شکوفایی را به درستی محاسبه و حل کنیم.