به نظر من اتو کشیدن یکی از طاقت فرسا ترین کار های منزل است. مخصوصا اگر قرار باشد که پارچه ای ضخیم را مثل آینه صاف کرده و صیقل دهیم. اکثر اتوهای موجود در بازار دارای جداره ای فلزی می باشند که نه تنها در انتقال حرارت به پارچه ها مفید بوده بلکه وزن آن نیز به پرس کردن پارچه کمک می کند. نظر شما در مورد یک اتوی شیشه ای و یا کریستالی چیست؟