اگر از اجاق گاز های یکنواخت امروزی خسته شده اید یا اینکه فکر میکنید اجاق گاز شما درصد زیادی از انرژی را اتلاف میکند ، با دیدن این طرح از اجاق گاز مدرن مطمئناً به خود میگویید این همان چیزی است که منتظرش بودید.

این گجت یک اجاق گاز هوشمند است.سطح صاف این اجاق به قسمت هایی تشکیل شده است که هر بخش با وظایفی که در اختیار دارد می تواند به شما برای آشپزی کمک نماید.سطح رویی این اجاق گاز مفهومی از فلز تشکیل شده است و شما میتوانید با استفاده از القای جریان به پختن یا گرم کردن غذا بپردازید . همچنین میتوانید ظرف خود را داخل یک محفظه بپزید تا اتلاف انرژی را به حاقل بپردازید.