این خودرو نورانی که زیبایی خاصی دارد 25 سال پیش توسط Kris Marshall برای شب کریسمس تزئین شده است. و در حال حاضر نیز از این روش برای تزئین خودرو ها برای این شب به یاد ماندنی استفاده می شود.