خط کشهای چوبی یکی از قدیمی ترین نوع خط کش ها هستند و در درجه بندی های سانتیمتر و اینچ در تمامی بازارها یافت میشوند .

اما خط کشی که امروز قصد معرفی آنرا در سایت تونیو داریم با تمام خط کش هایی که تا به حال دیده اید متفاوت است. این خط کش دیجیتالی هیچ  گونه درجه بندی ای بر روی خود ندارد و با استفاده از یک سنسور دیجیتالی که در کنار خط کش تعبیه شده است کار میکند. شما با حرکت دادن قلم در کنار خط کش و با فعال  کردن سنسور  میتوانید به طور دقیق از میزان طول خطی  که  کشیده اید آگاه شوید . دقت این خط کش زیبا تا یک رقم اعشار است .