این درخت که Air - TREE نام دارد برای تصفیه هوا محیط کارایی دارد. این دستگاه ( درخت مصنوعی ) از قسمت زیرین توسط فیلتر های HEPA تمام ناخالصی ها ی هوا را گرفته و از قسمت بالای آن و حالت درخت مانند هوای پاک را به فضا پخش می کند.

از قابلیت های دیگر این درخت می توان به چراغ بالایی آن اشاره کرد که با داشتن محلی برای نشستن و استراحت بر  زیبایی و متفاو