یکی از مسائل مهم در زندگی امروزی و مخصوصا کلان شهرها مسئله امنیت در خانه است و در این میان درها و نوع قفل آنها نقش مهمی را ایفا می کنند. 

این دستگیره ای که در تصویر مشاهده می کنید از ورود میهمان ناخواسته به منزل جلوگیری می کند. کارایی آن به این صورت است که وقتی در را از داخل قفل می کنیم  دسته بیرونی آن به طرف داخل قفل کشیده شده و برجستگی آن ناپدید می شود.

 سازنده این دستگیره  Arnaud Lapierre وعده داده که با این طرح بتواند حریم خصوصی افراد را تا حدی حفظ کند.

طراح : Arnaud Lapierre