باز هم بحث لوازم جاسوسی !

بعد از معرفی سوئیچ و دکمه جاسوس این بار نوبت معرفی کلاه جاسوس میباشد.

بله ، باز هم یک دوربین مخفی…این کلاهبا قرار دادن یک دوربین کوچک و مخفی درون خود میتواند به یکی از گجت های جاسوسی  کامل تبدیل شود. مزیت این ابزار در این است که چون دوربین بر روی سر قرار میگیرد ،میتواند زاویه حرکتی بیشتر و بهتری برای تصویر برداری از محیط داشته باشد.