همیشه تمیز کردن منازل بزرگ کار سختی است. مخصوصا اگر در و پنجره زیاد داشته باشند. چاره های زیادی اندیشیده شده که کمی زحمت تمیز کردن شیشه ها کمتر شود. مثلا  می توانیم یک روز صبر کنیم تا هوا بارانی شود تا شبنم های باران پنجره را کمی خیس کرده و تمیز کردن را آسان کند. یا اینکه می توانیم از  چیزی شبیه همان آبفشانهای مرسوم که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد  کمک بگیریم .

گاهی اوقات پاشیدن آب و یا مواد شوینده شیشه شور خیلی خسته کننده می شود. حرکات چرخشی بر روی سطح شیشه آنقدر دردناک و طاقت فرسا می شوند که دیگر امکان فشار دادن دکمه آب پاش برایمان کابوس خواهد شد.

گجتی را که در تصویر مشاهده می کنید قرار است به دادمان برسد تا از فشردن مکرر دکمه آبپاش به شیشه در هنگام گرد گیری شیشه منازل راحت شویم. کافیست آداپتور آن را به برق بزنیم و محفظه آن را از آب و یا مواد شوینده مد نظرمان پر کنیم. بعد از آن می توانیم به مدت 8 ساعت پی در پی شیشه ها را تمیز کنیم بدون آنکه زحمت فشردن یک دکمه را به شصت دست خود بدهیم.

واقعا که چه افکار خلاقی پیدا می شود