arthur bodolec طراح فرانسوی دست به ابتکاری خلاقانه در زمینه ساخت صندلی زده است که واقعا نوآورانه و جالب می باشد.

طرز فکر این طراح برای ساخت صندلی به اینگونه است که وقتی فردی در جایی می نشیند این محل به گونه ای باشد که هم زمان با نشستن، به صورت اتوماتیک دسته ها و همچنین تکیه گاهی برای فرد ایجاد شود. در واقع این صندلی مقدمه ای برای ساخت وسایلی از این نوع در آینده است.

نکته: این صندلی با این نوع کارایی نشان از نفوذ تکنولوژی در ساده ترین وسایل دور و برمان دارد.