تا حالا شده به شکل ظاهری جوراب خود دقت کنید؟

در اینجا طرح های مختلفی از جوراب را به شما نشان می دهیم تا بیشتر به شکل  ظاهری جوراب دقت کنید.... شایدم با دیدن این مدل ها چند طرح خلاقانه هم به ذهن شما خوطور کرد.