در زندگی امروزی طراحان و افراد خلاق سعی بر آن داشتند که با ابتدایی ترین چیزها بهترین و کارایی ترین وسایل را بسازند. این بار نیز طراحی ، با ساخت این پنجره ای بالکنی دست به ابتکاری جدید زده ، که در عین کارایی و صرف جویی در هذینه فضای کمتری را اشغال می کند. 

این پنجره نوآورانه که در تصویر مشاهده می کنید طوری ساخته شده که تنها با یک دکمه به صورت اتوماتیک تبدیل به یک بالکن شیشه ای می شود. مهندسی این پنجره بالکنی Hurks است. همچنین بازار فروش این وسیله نیز در هلند قرار دارد.