این پروژه که به عنوان جایگزین و درک جدیدی از باطری های موبایل امروزی است آلودگی و اثرات زیست محیطی این نوع باطری ها را ندارد و می تواند سازگار با محیط عمل کند.

در این موبایل شیرین انرژی اکولوژیکی برای تولید برق توسط کربوهیدرات ها ( قند ) ، و از آنزیم ها به عنوان کاتالیزور استفاده می شود. که می توانید موارد فوق را در نوشابه و مایعات شیرین پیدا کرده و با اضافه کردن آن در داخل ظرفی که در قسمت پشتی این گوشی قرار دارد انرژی مورد نیاز موبایل را تامین کنید.

طراح : Daizi Zheng