نمونه طرح ها

 دانشجوی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه آزاد -  واحد تهران

متولد شهر قم در ایران 

تلفن تماس : 09125800838 98+

پست الکترونیکی : meysam_mf60@yahoo.com