در اینجا قصد داریم مجموعه میزهایی را به شما نشان دهیم که بسیار خلاقانه و ابتکاری ساخته شده اند.

مثل این میز بالایی که بر گرفته از شکل بافتنی هایی از حصیر می باشد.