روزهای گذشته شبکه اینترنتی کشور دچار مشکلات بسیار جدی شده بود به گونه ای که در تمام روز سایت ها به کندی و پس از چندین بار سعی باز می شدند و در برخی ساعات هم که اصلا هیچ صفحه ای باز نمیشد.


بر اساس گزارش های دریافت شده، برای چندمین بار فیبرنوری که امارات متحده عربی را به کشورمان متصل می ساخت دچار خرابی شده بود .یکی از دو مسیراصلی فیبر نوری کشور از طریق دریا (خلیج فارس) و ساحل کشور امارات است اما این مسیر که در طول سالهای گذشته یعنی سالهای ۸۵ و ۸۶ نیز دچار اختلال شدید شده بود بار دیگر مشکل زا شد و قطعی ارتباطات اینترنت و مشکلات مخابراتی در تمام کشور را به همراه داشت.