مطمئناً برای شما بسیار اتفاق افتاده است که به یک ورق کاغذ برای نوشتن شماره تلفن یا هر یادداشت کوتاهی  نیاز داشته باشید . اگر خوش شانس باشید میتوانید یک تکه کاغذ و یک قلم پیدا کنید .اما همیشه این اتفاق نمی افتد و شاید مجبور شوید بر روی دست خود یا روی یک اسکناس یادداشت کنید.این مورد بارها در زندگی ما اتفاق می افتد و اکثر این یادداشت ها را پس از استفاده به دور می اندازیم چون دیگر به آن ها نیاز نداریم .

وسیله ای که امروز قصد داریم تا در سایت 2new به شما معرفی کنیم یک ایده ی جالب است و میتواند برای هر یک از ما بسیار مفید واقع شود.