چاقو هم چاقو های قدیم! آقای جان کرنوک در بریتانیا نوعی کارد طراحی کرده است که به نوعی بی خطر است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید این چاقو دارای نوک هلالی شکل است تا هنگام استفاده بر اثر عدم احتیاط یا حادثه نتواند وارد بدن استفاده کننده بشود.

هدف اصلی از طراحی این محصول، برای مصارف آشپزخانه و کندن پوست میوه است. اما کاش این روز ها همه از این طرح های ضد خشونت درس می گرفتند.  
 
می توانید این کارد را با قیمت 40 تا 50 دلار خریداری کنید.