خبرگزاری وب سایت های ایران Webna.ir

وبنا - سایت ایبوک‌فا راه اندازی شد. علاقع مندان به دریافت کتاب ها و مجلات جدید می توانند ار کتاب ها و مجلات را از طریق این سایت بصورت الکترونیکی دریافت کنند.
مربیگری بسکتبال ، مجله ویدئومیکر ، مجله تایم - ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸ ، سه شماره دیگر از مجله موتور هوم ، کتاب مداخله در خدمات مشتریان ،  کتاب جراحی اعصاب عملی ، بازاریابی از طریق بهینه‌سازی جستجو ، شبیه‌سازی دنیای فیزیکی ، ۱۰۱ اقدام مدیریتی برای نمایش‌های موثر و مجله انیمیشن از جدید کتاب های قرار گرفته در این سایت می باشند.


برای مشاهده سایت به آدرس www.ebookfa.com مراجعه کنید.