اینهم طرح هایی که واقعا خلاقانه کار شده . مخصوصا قابل توجه خانومایی که از موش می ترسن ، می تونن با پوشیدن کفش های راحتی موشی به این ترس خود غلبه کنند.