بزرگترین مشکل موتور سواران استفاده از کلاه های سنگین و بزرگ است.

البته این کلاه ها برای این مقداری سنگین و بزرگ طراحی شده اند تا از سر شما در برابر صدمات احتمالی که ممکن است زیاد باشد به خوبی محافظت کند.

استفاده از کلاه ایمنی یک وسیله ی ضروری در هنگام استفاده از موتور و یا دوچرخه برای حفظ سلامتی خود شماست اما بعضی مواقع استفاده از این وسایل به خصوص در فصل تابستان کمی آزار دهنده میشود و موتورسواران ترجیح میدهند از کلاه ایمنی استفاده نکنند تا گرما را کمتر تحمل کنند.

کلاه ایمنی که شما در شکل مشاهده میکنید توسط Caroline Journaux و Adrien Guerin طراحی شده است.