رشد تکنولوژی به حدی سریع است که اولین بودن دیگر زیاد ساده نیست و وقتی کلمه اولین در ابتدای نام یک محصول می آید خبر از قابلیت های خیلی خاص آن و مخاطبین ویژه آن می دهد. تلفن جدید شارپ می تواند از آفتاب برای تامین انرژی مورد نیاز خود استفاده کند. اگر این گوشی را 10 دقیقه در معرض نور خورشید قرار دهید برای دو ساعت در حالت انتظار یا یک دقیقه مکالمه، به شما سرویس می دهد.