تصور کنید مرده ای سر از خاک بیرون آورد و در گوش شما آواز بخواند !!!

چه حسی به شما دست خواهد داد ؟

مطمئناً حس خوبی نخواهید داشت ! 

هدفونی که در شکل مشاهده میکنید توسط آقای Johnny Lighthands   طراحی شده است و با استفاده از بلوتوث و بدون سیم کار میکند. 

طرح این هدفون من را یاد فیلم های ترسناک و تخیلی می اندازد ، وقتی که مردگان سر از خاک بیرون می آورند .